Повече информация можете да намерите на:
страницата на събитието във Фейсбук

Както и тук:
Срещата на НАПСФВ през погледа на един Сватбен Агент-Флорист