teaser_poster_awards_napsfv_jury

I. ЗА КОНКУРСА

Годишните Награди на НАПСФВ е конкурс за сватбени фотографи и видеооператори, организиран от Националната Асоциация на Професионалните Сватбени Фотографи и Видеооператори. Той има за цел да популяризира работата на българските сватбени фотографи и видеооператори, и да отрази творческите им и професионални успехи през годината.

II. КАТЕГОРИИ

Фотография – 6 основни категории и един главен приз:

 • Магията на светлината – Представяне на светлината като основно художествено изразно средство в кадъра.
 • Геометрия – Използването на водещи линии, рамкиране, повтарящи се шарки и други композиционни похвати са добре дошли.
 • Гостите – И те са почти толкова важни колкото и младоженците.
 • Детайлите разказват – Дребните детайли често са видими само за тренираното око.
 • Моменти – Да успееш да уловиш точният момент е истинското предизвикателство за всеки сватбен фотограф.
 • Млад автор – Решихме да поощрим работата на най-младите, но талантливи колеги, затова тази категория е за автори с по-малък стаж в бранша, до 2 години.
 • Приз „Сватбен Фотограф на годината“ – Участниците трябва да представят цяла серия от 30 до 60 кадъра, заснети по време на една реална сватба, 2019. Приемат се снимки само от един фотограф.

Видео – 3 основни категории и един главен приз:

 • Най-добро операторско майсторство – специалист с най-креативен подход към заснемането на съвременното сватбено видео, с най-интересни планове и визуални решения. Оценява се: монтаж на откъси видео от реална сватба (трейлър), разкриващ операторско майсторство, работа със светлината, допълнителна техника. Времетраене: максимум 5 минути.
 • Най-добър видеомонтажист – специалист с най-креативен подход, с най-интересни решения в сватбения монтаж, с най-добри композиционни находки. Оценява се: откъс от завършено видео от реална сватба (шоурил или трейлър). Времетраене: максимум 5 минути
 • Най-добър млад автор – Решихме да поощрим работата на най-младите, но талантливи колеги, затова тази категория е за автори с по-малък стаж в бранша, до 2 години. Оценява се цялостното въздействие, операторско майсторство и видеомонтаж на откъс от завършено видео от една реална сватба. Времетраене: максимум 5 минути
 • Приз „Сватбен Видеограф на годината“ – специалист, чието видео най-добре хармонично съчетава сюжетната линия, музикалното и звуковото оформление, монтажни решения и видеодизайн. Видео с най-голямо емоционална въздействие върху зрителя. Оценява се: готово видео от една реална сватба (трейлър). Времетраене: максимум 5 минути.

III. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

1. Кой има право да участва?
Всеки фотограф или видеограф на възраст над 18 г.,без значение дали е член или не на НАПСФВ. Членове на НАПСФВ нямат право на участие във фото и видео категориите за Млад автор (със стаж до 2 г.), поради несъвместимост на правилата на конкурса с тези за членство в Асоциацията.

2. Как да вземете участие в конкурса?
За да участвате е необходимо да изпратите вашите творби (снимки или видео) на мейл: awards@napsfv.com
Писмото трябва да съдържа: Три Имена, email адрес, телефон за връзка и приложено платежно за плащане на таксата за участие, описано в т.5. Видео за участие в конкурса се качва предварително в Youtube или Vimeo. В писмото, което изпращате се указва линк към видеото в съответния сайт. Желателно е да се качват видеа с HD качество.
Фотографиите за отделните категории в Конкурса трябва да съдържат в името си последователно изписани с латински букви име и фамилия на участника, категорията в която участва снимката и пореден номер, разделени от долна черта. Сериите за категория Сватбен Фотограф на годината трябва да се изпращат в архивирана папка .zip или .rar , като папката трябва да носи името на автора си.
Пример: Ако желаете да участвате със снимка в категория Моменти трябва да изпратите снимката си именувана по следния начин: IvanIvanov_Moments_01.jpg
Кратките наименования на категориите в раздел Фотография са както следва: Light, Geometry, Guests, Details, Moments, YoungAuthor.
Журирането ще е напълно анинимно и членовете на журито няма да виждат имената на подадените им файлове!

3. Изисквания към файловете
Снимките, които изпращате трябва да са с резолюция 1920 px по дългата страна, jpg формат, sRGB, без обозначения или лога на тях.
Видеата трябва да са в HD качество, качени в YouTube или Vimeo и с продължителност не повече от 5 минути. Файлове, които не отговарят на изискванията няма да бъдат допускани до оценка от журито.

4. С какъв брой снимки и видеа може да участвате?
Всеки член на НАПСФВ (фотограф или видеограф) има право да участва безплатно с:

 • до 5 снимки в 6-те основни категории и с една сватбена история за приза „Сватбен Фотограф на годината“
 • до 1 видео в 3-те видео категории и с едно видео за приза „Сватбен Видеограф на годината“

Всички външни участници, фотографи или видеографи, които не са членове на НАПСФВ (в това число и всички млади автори със стаж в бранша до 2 г) имат право да участват със същия брой снимки или видеа в съответните категории след заплащане на такса, описана в т.5

5. Такса за участие
Участието за членове на НАПСФВ заплатили членския си внос за 2019 г. е БЕЗПЛАТНО. За всички останали таксата за пълно участие в конкурса в една от двете основни категории (фотография или видео) е 40 лв. Тъй като НАПСФВ е организация с нестопанска цел всички набрани средства ще бъдат използвани с благотворителна цел за подпомагане дейността на Фондация Живот със синдром на Даун
НАПСФВ приветства в редиците си нови и креативни членове, затова ако желаете да се присъедините към нас и отговаряте на критериите за членство, може да подадете заявление и ако бъдете одобрен участието ви в конкурса автоматично става безплатно.

6. Начин на плащане
Таксите ще се събират по сметка на касиера на Асоциацията, създадена за целите на конкурса:
Георги Иванов Иванов
BG44 CECB 9790 40I0 0175 00 (моля, обърнете внимание, че символа след втората нула не е 1, а главна буква I)
BIC: CECBBGSF

7. Награди
Независимо международно жури от 5 фотографа и 5 видеоографа ще изберат победителите в двата основни жанра:
Фотография – ще бъдат излъчени първо, второ и трето място от шестте основни категории и един носител на приза „Сватбен Фотограф на годината“. Наградите ще обявим на по-късен етап!
Видео – ще бъдат излъчени първо, второ и трето място от трите основни категории и един носител на приза „Сватбен Видеограф на годината“. Наградите ще обявим на по-късен етап!

8. Авторство на творбите
Изпращайки своите творби в Конкурса за Годишните награди на НАПСФВ Вие гарантирате за верността на предоставените от вас данни при заявката за участие както и това, че сте единствен автор на изпратените снимки/видеа.
В случай на съавторство:
– във видео категориите, където творбите могат да имат няколко автора вие декларирате, че имате право да публикувате от името на всички автори, като се упоменават имената им и ролята им за създаването на произведението (сценарист, режисьор, автор на музиката и др.)
– във фотографската категория „Сватбен фотограф на годината“ снимките, избрани за селекцията трябва да са заснети само и единствено от участника (не и от втори фотограф или асистент).
Организаторите на конкурса си запазват правото да изискат оригиналните файлове с пълен EXIF от победителите в случай на съмнение за тяхното авторство.  При невъзможност за предоставянето им победителят ще бъде дисквалифициран и неговото място ще бъде заето от следващия по ред на награждаване.

9. Какви творби не се допускат до участие в конкурса?
Не се допускат до участие снимки и видеа, съдържащи неприемливо, неетично или порнографско съдържание, попадащи под приетите в интернет ограничения и норми. Не се приемат творби създадени по-рано от 2019 г. Не се допускат колажи, рамкиране, лога и водни знаци върху творбите, диптихи и триптихи, многократни експозиции и прекомерна постпродукция. Използването на снимки и видеокадри от уъркшопи не е позволено.

10. Срок за участие в конкурса
Заявления за участие в конкурса ще се приемат най-късно до 1 март 2020 г. Победителите ще бъдат обявени на 8 април 2020 г. по време на официалната вечер за закриването на Девети Международен Форум на Сватбените Фотографи и Видеооператори в Ахелой.

11. Общи условия
С участието си в Конкурса вие давате съгласие снимките и видеата ви да се използват само и единствено за популяризирането му – публикации в интернет и социалните мрежи на Асоциацията с посочване автора на всяка творба, както и последващи изложби из страната!

IV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Независимо жури от 10 международно признати творци (5 за фотография и 5 за видео категориите) ще оценява работите на участниците по следните критерии:

 • Композиция – Начина, по който всички визуални елементи в кадъра си взаимодействат, за да постигнат изразителност и да представят достатъчно силно и ясно идеята на автора.
 • Технически похвати – Подхода, използван за създаване на изображението: умение за работа с контролирана светлина, умение за работа с фотографската техника, експонационни похвати и др.;
 • Въздействие – Цялостното емоционално и визуално въздействие, което оказва творбата чрез своя стил, креативност, замисъл и оригиналност.

V. НАШЕТО НЕВЕРОЯТНО ЖУРИ

01-VictorMartiVictor Marti (El Marco Rojo) (Испания)
Виктор Марти по настоящем е един от най-популярните фотографи в света. Носител на множество международни отличия от водещите директории за сватбена фотография той е и един от създателите на бранда El Marco Rojo. Философията, която следват поставя бранда начело. Това води до редица ползи и известни задължения, за които Виктор разказа при гостуването си в България по време на 8-ми международен Форум на Сватбените Фотографи и Видеооператори. Той лично е свързан с аудиовизуалния свят повече от 30 години първо като журналист, а в последствие и сватбен фотограф. Сватбената фотография не е нещо, което конкретно е търсил, но постепенно е обикнал този жанр. Започнал е да снима първоначално в Мадрид, където живее, а вече и по цял свят, нещо, което никога не си е и представял. Възможността да се реализира извън страната, в която живее му е донесло само положителни емоции!

 

 

02-DanieleVertelli Daniele Vertelli (Италия)
„Винаги съм бил щастливо дете и имах много мечти, но може би най-голямата от тях бе да стана фотограф. Когато бях малък обичах често да разглеждам списания за фотография и исках да мога да правя такива красиви снимки. Държах първата камера в ръцете си едва на 9 години – подарък от майка ми и оттогава не съм спирал да запечатвам заобикалящия ме свят! Мисля, че фотографията е като калейдоскоп и можете да изберете цвета, който най-много ви харесва сред многото. Докато бях дете винаги съм се привличал от съвършенството, елегантността и геометричните аспекти на фотографията. Това изкуство беше моята азбука. Използвах я за комуникация със света,тъй като бях много срамежлив, това ми помогна много. Не ме интересуваше твърде много какво правят другите фотографи, те имаха свой език, докато аз трябваше да намеря моя вътре в себе си, трябваше да намеря начин да говоря за собствения си свят с помощта на снимки.“
Даниел е много добре познат по цял свят. Неговото име се нарежда до имената на най-известните фотографи в света, а творчеството му е награждавано многократно в едни от най-престижните директории за сватбена фотожурналистика и артистична фотография – Fearless photographers, WPJA, Mywed, ISPWP и много други! Даниел ще присъства лично на официалното награждаване на победителите по време на Девети Международен Форум в Ахелой

03-VladPahontu

Vlad Pahontu (Румъния)
Влад е млад и талантлив фотограф от Румъния с много обещаващо бъдеще. Той е автор на първата печатна книга в Румъния посветена на организацията на сватбата.
„Сватбената фотография е най-важният момент в живота на всяка двойка. Поради тази причина тя трябва да е перфектна, пълна с чувства, които връщат атмосферата на събитието. И в деня на сватбата, и във фотосесиите си избирам да комбинирам естествената поза с изображенията, които изискват креативност и се нуждаят от моята помощ и насоки.“
Влад вече е посещавал България взимайки участие като лектор на 8-мия Международен Форум на Сватбените Фотографи и Видеооператори.

 

 

04-ChristianoOstinelli

Cristiano Ostinelli (Италия)
Кристиано Остинели е израснал в областта на фотожурналистиката от 1995 г., като името му е на челно място в много международни класации за сватбена фотография. Той снима престижна сватби из цял свят – Италия, Гърция, Испания, Австрия, Франция, Англия, САЩ, Русия, Индия, Камбоджа, Виетнам, Хонконг, Обединени арабски емирства, винаги със своя спонтанен и изключително изискан стил.
Кристиано е посланик на Sony Imaging, ФОТОГРАФ НА ГОДИНАТА от 2013 г. до 2018 г. за WPJA, ISPWP и много други. Българската аудитория имаше честта да се запознае лично с него по време на гостуването му на 7-мия Международен Сватбен Форум в Поморие.

 

 

05-Luca Gallizio

Luca Gallizio (Италия)
Лука започва да се занимава с фотография на 12 годишна възраст и веднага разбира, че не може да живее без нея. Скоро започва да чиракува на известни фотографи, които работят в региона, където живее – Торино. Постепенно започва да обръща по-голямо внимание на деликатния баланс между светлините и сенките, както и на композицията. Професионалната му кариера стартира с модната фотография, но скоро осъзнава, че там не е неговата стихия. Когато открива сватбената фотография тя бързо се превръща в негова страст. Това, което най-много харесва е предизвикателството на трудностите, които съпътстват сватбената фотография – това, че постоянно го кара да мисли и да предизвиква себе си.

*Лука беше така любезен да заеме мястото на предварително обявения член на журито от Австралия, Норман Яп, който бе възпрепятстван да изпълни уговорката  поради неотложни медицински ангажименти свързани с кризата с COVID-19.

 

01-DimaVutcariovDima Vutcariov (Румъния)
Дима е изключително бързо развиващ се творец, видеограф, роден в Молдова, по настоящем живеещ в Румъния. Учител, иноватор, пътешественик. Той е добре познат на българската аудитория, т.к е взимал участия в няколко от събитията, организирани от НАПСФ. Неговата работа е с изключително емоционален и силен заряд.

 

 

 

03-PhilipWhitePhilip White (Великобритания)
Сватбената фотография и работата му като видеограф пренaсят Филип по целия свят, снимайки събития за носители на Оскар, кралски особи и международни спортни знаменитости. Наред с десетките национални награди, през 2019 г. той бе обявен в топ 5 на сватбените филм мейкъри. Видео курсовете на Филип са водещ онлайн ресурс за обучение на желаещите да се развиват в тази област с над 1000 курсисти, фотографи и видеографи. Редовно журира като експерт в бранша в международни конкурси и организации.
Филип Уайт ще бъде специален гост по време на официалното обявяване на победителите от Конкурса на 9-ти Международен Форум на Сватбените Фотографи и Видеооператори.

 

 

02-EduardCarp

Eduard Carp (Румъния)
Едуард е сватбен видеограф от Брашов, Румъния. В неговите сватбени филми няма да видите нищо инсценирано, преувеличено или изкуствено. Историите, които разказва са мили и чисти.
„Сватбеният ден се състои от моменти и моята задача е да уловя тези моменти в цялата им красота. Това, което искам да направя, е достатъчно класическо, за да издържа на времето и достатъчно силно, за да създаде мощна автентична история. Гледайте повече и се вдъхновявайте от моите филми.“

 

 

 

04-DamianoNegriDamiano Negri (Италия)
Дамяно Негри е италиански видеограф, базиран във Верона. Занимава се със сватбено кино, редица комерсиални проекти и рекламни видеа вече над 7 години. Неговата компания носи името Cinemaduel Entertainment.
Дамяно беше наш скъп гост по време на Шестото издание на Международния форум на сватбените фотографи и видеооператори, който се проведе в Royal Castle, Елените, в началото на април 2017 г.

 

 

 

05-RotundPerfectRotund Perfect (Румъния)
Супер свежите Ралука и Флорин Ротунд ще бъдат членове на журито във Второто издание на Годишните награди на НАПСФВ за 2019 г.
„Здравейте скъпи приятели от България! Ние сме Ралука и Флорин и бихме искали да споделим някои неща, за да разберете по-добре нашият фотографски и видеографски начин на работа.
Живеем толкова дълго в Клуж, все едно сме родени тук. Пътуването е любимото ни занимание, последвано от планинското катерене. Обичаме прясно зелени листа, цветни стени  и топлият летен дъжд. Флорин обича и шоколад – и то много! Стремим се да не оставяме малките и както изглежда незначителни неща в живота да минават покрай нас, а напълно ги прегръщаме. Вярваме, че страстта ни към фотографията и филма идват именно от там. Харесва ни да мислим, че сме благословени, защото улавяме най-невероятните и искрени моменти. Радваме се да се срещаме с будни и страстни хора и ценим простотата!„

 

 

VI. АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ ИЛИ СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ ПОМОЩ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

awards@napsfv.com