Националната Асоциация на Професионалните Сватбени
Фотографи и Видео оператори (НАПСФВ)
е браншова организация, обединяваща група хора, отговарящи на определени критерии на доброволен принцип. Тя не задължава никого да членува в нея против волята и интересите си.


Основна цел на Асоциацията е увеличаване на популярността на услугите професионална сватбена фотография и видеозаснемане и насърчаване на развитието им.

Направленията в работата на Асоциацията са:

  • Увеличаване на популярността на услугите „професионална сватбена фотография и видеозаснемане“ и насърчаване на развитието им;
  • Подобряване на професионалните умения на своите членове, с цел подобряване на услугите, които те предлагат, повишаване на артистичното и техническо ниво;
  • Създаване в лицето на Асоциацията на авторитетен източник на информация за клиентите и фирмите работещи в бранша;
  • Създаване на конкурентна среда между най-добрите в сектора с цел непрекъснато повишаване на тяхното ниво;
  • Разработване и непрекъснато осъвременяване на общите стандарти за професионалната сватбена фотография и видеозаснемане на българския пазар;
  • Защита на правата на фотографи и видеооператори, подобряване на тяхната правна грамотност.

Страница на НАПСФВ във Facebook

Страница на НАПСФВ във VIMEO