От няколко години насам НАПСФВ организира годишни награди за сватбена фотография и сватбено видео, с което поощрява постиженията на професионалистите и развитието на бранша. През 2019 г. видеографите Костадин Торков и Миряна Сливенска чрез бранда Alter Edit, участваха в конкурса на Асоциацията и спечелиха различни призове. В следствие на разразилите се наскоро спорове в публичното пространство между тях и техни клиенти, УС на НАПСФВ анулира спечелените от тях призове и им отнема правото да използват символите на НАПСФВ като участници в конкурса със следния мотив – нарушаване на етичния кодекс на Асоциацията, който гарантира коректно отношение към клиента. НАПСФВ e организация с нестопанска цел, която има устав, правилник и етичен кодекс и посредством тях членовете й са задължени да работят законно, с договори и да гарантират правата на клиентите си. Костадин Торков и Миряна Сливенска никога не са били членове на Асоциацията и не са имали взаимоотношения с нея, освен чрез участието си в посочения конкурс. НАПСФВ не е правов орган и не може да дава гаранции за участниците в бранша освен своите членове. Апелираме към всички бъдещи младоженци да проверяват внимателно историята, статуса и професионализма на екипите, които наемат за своите събития!

С уважение,

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НАПСФВ