УСЛОВИЯ И КРИТЕИИ за членство,
извадка от правилника на НАПСФВ


 1. Критерии за Членство в НАПСФВ
  1. Физически лица, гарантиращи с името си, своите умения. Занимаващи се основно с този вид дейност или над 50% от приходите им са от сферата на фотографията или видеозаснемането.
  2. Квалификация – дипломи , курсове, стаж по специалността, чиракуване с препоръки. Не е необходимо да са изпълнени всички подусловия.
  3. Опит – минимум 3 години в сватбения сектор или реализирани не по малко от 15 мероприятия за последните 2 г.
  4. Собствен сайт, страница или галерия, с отразено реално сватбено портфолио, обновяващо се най-малко веднъж годишно. Ясно обозначено кой е автора на конкретното портфолио.
  5. Писмена декларация, че приема безусловно Устава, Правилника и Етичния кодекс на Асоциацията.
  6. Критерии по подгрупи:
   1. Фотографи
    • Техника – професионална. ДСЛР, без любителски клас, качествена оптика от високите класове.
    • Техническо ниво на крайния продукт. Фотографии – пълен репортаж на събитието, всички ритуали, елементи, фотосесия. Кадрите трябва да са с безупречно техническо качество – ясни, на фокус, правилно кадрирани, с реални цветове.
   2. Видеооператори:
    • Техника – професионална. Минимум 3CMOS/CCD/ камера, матрица мин. 1/3. HD, без любителски модели. Осветление. Наличие на монтажна техника, софтуер и необходимите умения за работа.
    • Техническо ниво на крайния продукт. – Филм с пълен компютърен монтаж (надписи, музика, последователно свързване на всички сцени) . Кристална картина, (без тъмни и осветлени участъци), Стабилна картина (без видими и дразнещи трептения, клатене). Правилен баланс на бялото. Обективно и пълно отразяване на събитието (без пропуски на важни моменти и ритуали). Чист и ясен звук. Познаване, разбиране и видимо старание за спазване на основните принципи за плавна монтажна връзка.
  7. Дружество(фирма) – собствено или договорни отношения с такова (трудови договори, граждански договори, договори на хонорар и др.)
  8. Ясна индентификация и посочени всички възможни начини за контакт. Не се приемат анонимни личностти , представени само с и-мейл.
  9. Членовете на едно дружество или взаимообвързани с договори дружества не могат да надвишават 20% от общия брой редовни членове на асоциацията.
 2. Условия за Членство в НАПСФВ
  1. Подадена молба-декларация за членство.
  2. Приложени документи, доказващи изпълнението на критериите от т.4 от правилника.
   • Снимачна техника . Техническо ниво на крайния продукт. Комисията по оценяване, преценява към конкретния момент нивото и актуалната техника.
  3. Портфолио
   • За фотографи – най-малко 3 реални сватби, заснети през последната 1 година. Най-малко по 400 кадъра от всяка, включващи всички важни моменти – пълен репортаж на събитието, подготовка, ритуали, елементи, фото сесия. Кадрите трябва да са с безупречно техническо качество – ясни, на фокус, правилно кадрирани, с реални цветове. Арт елемент, специални обработки са предимство, но не е задължително.
   • За видео оператори – най-малко 3 пълни сватбени филма, от реални сватби, заснети през последната 1 година. Филмите да бъдат с пълен компютърен монтаж (надписи, музика, последователно свързване на всички сцени) и да отговарят на техническите критерии посочени в т.4.6.2. Не се приемат кадри от пленери, постановъчни мероприятия, семинари.
  4. Препоръка от редовен член или официална покана.(не е задължително).
  5. Заплатена такса за разглеждане на документи.