Като член на Националната Асоциация на Професионалните Сватбени Фотографи и Видео оператори (НАПСФВ),
аз се ангажирам:

 1. Да се отнасям към всички търговски сделки с честност и почтеност.
  Да обявявам напълно прозрачно своите условия за работа.
 2. Да се отнасям към всеки клиент с уважение и да съм сигурен че клиента е напълно запознат с условията по услугите за които се договаряме и възможните допълнителни разходи.
 3. Да поддържам колегиални отношения с другите колеги от бранша и да се отнасям с тях с уважение.
 4. Да не представям работата на други лица като своя.
 5. Да се стремя по всяко време да предлагам продукт с най-високо за мен възможно качество.
 6. Постоянно да се стремя да подобрявам уменията си като професионален фотограф или видео оператор.
  Да обменям знания с колегите видео оператори и фотографи, с цел самоусъвършенстване.
  Заедно да повишим стандартите за професионална сватбена фотография и видео-заснемане на българския пазар.
 7. Да участвам като легитимен законен участник на пазара, придържайки се към Българските закони и правила.
 8. Да използвам надеждна техника и аксесоари, които ще поддържам в добро работно състояние,
  а също ще поддържам или разполагам с резервно оборудване, когато е необходимо.
 9. Да изпълнявам поетите от мен ангажименти отговорно, качествено и в срок.
 10. Да се явявам на мероприятия в подходящо за случая облекло.
  Моето поведение да съответства на всички професионални и етични норми.
 11. Да допринасям активно с името и авторитета си, за повишаване на авторитета на НАПСФВ.
 12. С поведението и професионализма си във всеки един момент да гарантирам и отстоявам моралните ценности описани в горните точки на кодекса. Създаването на позитивни работни отношения с други колеги от бранша ще бъде една от водещите идеи.